Koretskie kamieniołomy

Na naszym kamieniołomie czerwonego granitu (złoża Koretskie), zainstalowano nowy sprzęt "KDU", który na początku wiosny 2016 roku pozwoli nam wyciąć z kamieniołomów bloki wymaganego rozmiaru.